Ankara Üniversitesi Yayınevi

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Kazakistan anayurttan atayurda eğitim seferi
  (Ankara Üniversitesi, 2022-01-01) Yıldız, Prof. Dr. Musa; Ünüvar, Prof. Dr. Necdet; TUNÇBİLEK, Murat; ARTUÇ, Ümmet; Other; Other
  Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler arasındaki gönül yakınlığını yükseköğ- retim alanında da iş birliğine dönüştür- mek amacıyla yoğun faaliyetler yürüten, üniversitemizin de üyesi olduğu Türk Üniversiteler Birliğinin 6. Genel Kurulu, Türk dünyasının manevi başkenti Türkis- tan’da gerçekleştirildi. Bu yıl 30. yılını kut- layan bölgenin en önemli yükseköğretim kurumlarından Ahmet Yesevi Üniversite- si ev sahipliğindeki toplantıya, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Macaristan’dan 40 ci- varında üniversitenin rektör ve rektör yardımcıları ile birlikte katılım sağladık. Genel kurulda, Ahmet Yesevi Üniversi- tesinin dönem başkanlığı sırasında yap- mış olduğu faaliyetleri, Orhun Değişim Programı’nı, yeni üniversitelerin üyeliğe kabulünü, 2023-2024 dönemi yol hari- tasını ve daha pek çok önemli konuyu görüştük.Covid-19 pandemisi sırasın- da yaşanan süreç bizlere bir kez daha gösterdi ki ülkelerin birbiriyle dayanışma içerisinde olması gerekiyor. Batı ülkeleri öteden beri birbirleriyle bu dayanışmayı sergiliyor. Türk dünyası da artık giderek birbirine yakınlaşıyor. Dili, dini bir olan Türk devletlerinin eğitimde de bir olması gerekiyor. Ben, birlik olduğumuz zaman çok daha güçlü olacağımıza yürekten inanıyorum.Bu bağlamda, dönem baş- kanlığını Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinin üstlendiği Türk Üniver- siteler Birliği, bundan sonraki süreçte Türk dünyasının birliğine ve gelişimine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Türk dünyası için önemli konuların ele alındı- ğı genel kurulun ardından, Gazi Üniver- sitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Musa Yıldız ile birlikte, Türkistan, Çimkent ve Almatı’da çeşitli temaslarda bulunduk, Kazakistan’ın köklü üniversitelerini ziya- ret ettik.Türkistan’da Ahmet Yesevi Üni- versitesi, Çimkent’te Güney Kazakistan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Almatı’da ise Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniver- sitesi, El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Enerji ve İletişim Üniversitesi rektörleri ve yöneticileri ile ikili iş birlikleri üzerine istişareler gerçekleştirdik, protokoller imzaladık, öğrencilerle sohbet ettik. Ka- zakistan’da yükseköğretim alanında iş birliği açısından çok doyurucu olan bu ziyaretin sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ediyor; bu ziyarette bize eşlik eden Gazi Üniversitesi Rektörümüz Sa- yın Prof. Dr. Musa Yıldız ile bizleri misafir eden başta Almatı Başkonsolosluğu- muz olmak üzere üniversitelerimizin rektör ve yöneticilerine saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum.
 • Item
  Ankara Üniversitesi gelişim tarihi
  (Ankara : Ankara Üniversitesi, 1982) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi; Çadırcı, Musa; Süslü, Azmi
 • Item
  Anadolu'nun 60 yıllık bilim ve kültür köprüsü : Ankara Üniversitesi tarihçe
  (Ankara : Ankara Üniversitesi, 2006) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi; Adabağ, Necdet
 • Item
  Öyküsü hiç dile gelmemiş kadınlar; anneannelerimiz
  (Ankara : Ankara Üniversitesi, 2013) Arda, Berna (Derleyen)
 • Item
  Dünya üniversiteleri ve Türkiye'de üniversitelerin gelişmesi II
  (Ankara : Ankara Üniversitesi, 1998) Hirsch, Ernst E.
 • Item
  Dünya üniversiteleri ve Türkiye'de üniversitelerin gelişimi I
  (Ankara : Ankara Üniversitesi, 1998) Hirsch, Ernst E.
 • Item
  Düşünenlerin düşündürdükleri
  (Ankara : Ankara Üniversitesi Yayınları, 2010) Karaer, Zafer (hazırlayan)