International maritime piracy as a threat to the world security: International legal mechanisms of combat and counteraction with the Ukrainian expertise

No Thumbnail Available

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ankara Üniversitesi

Abstract

Makale, modern dünyada deniz haydutluğunun ortaya çıkması ve yayılması sorununu ve bu olumsuz fenomenle mücadele yollarını ele almaktadır. Bu çalışmada modern dönemde deniz haydutluğunun gerçekleşme süreçleri ve uluslararası hukuk düzenine olan olumsuz etkileri incelenmiştir. Deniz haydutluğu ile mücadele için uluslararası yasal çerçevenin oluşturulması ve geliştirilmesi sorunu incelenmekte olup, dünya topluluğu tarafından bu fenomenle mücadele etmek için alınan pratik örgütsel önlemler analiz edilmektedir. Uluslararası güvenliğe bir tehdit olarak deniz haydutluğundan doğan sorunlarının analizi incelenmektedir ayrıca, bu suçla mücadelede uluslararası yasal ve örgütsel iş birliği biçimleri ve dünya toplumunun bunu en aza indirgemek ve ortadan kaldırmak için aldığı önlemler analiz edilmekte olup çözüm yolları incelenmektedir. Deniz haydutluğundan en çok zarar gören devlet olarak Ukrayna'nın deniz haydutluğuyla mücadeledeki rolü dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, Ukrayna'nın kendi vatandaşlarını deniz haydutluğu saldırılarından korumak için olası diğer eylemleri hakkında analizler yapılmıştır. The paper considers the problem of the emergence and spread of maritime piracy in the modern world and ways to combat this negative phenomenon. The processes of actualization of maritime piracy in the modern period and its negative impact on the international legal order are studied. The problem of formation and development of the international legal framework for combating piracy is studied, the practical organizational measures taken by the world community to combat this phenomenon are analyzed. The analysis of the problems of maritime piracy as a threat to international security is analyzed, the international legal and organizational forms of cooperation in combating this crime and the measures taken by the world community to minimize and eliminate it are analyzed, and ways to solve the problem are proposed. Attention is paid to the role of Ukraine in combating maritime piracy, as the state that suffers most from it. Conclusions were made on possible further actions of Ukraine to protect its own citizens from pirate attacks.

Description

Keywords

Deniz haydutluğu, Deniz haydutluğu sebepleri, Uluslararası hukuk

Citation