Michel Foucault'un ve özne tarihinin yeniden okunuşu

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ankara Üniversitesi

Abstract

Michel Foucault, akıl, ilerleme, süreklilik, özgürlük, evrensellik, nesnellik ve hümanizm kavrayışına dayalı bir tarih görüşünü reddeder. O, tarihi her dönemin kendine özgü dil-bilgi düzenlemesi açısından ele alır. Foucault'nun tarih ilgisi, arkeoloji ve soybilim yöntemleri çerçevesinde ortaya konulmaktadır. O, bu yöntemlere dayalı olarak, bilgi ve söylemin oluşumunu ve düzenleniş biçimlerini, dönüşümlerini, kırılganlıklarını, süreksizliklerini ve keyfiliklerini vurgular. Bu bağlamda bilgi ve doğruluk, hangi gerçeklikleri temsil ettikleri ve yansıttıkları açısından değil, nasıl düzenlendikleri ve dağıtıldıkları açısından incelenir. Bu açıdan her bir dönemde geçerli olan epistemleri ele alır. Bu tezde ele alınan Foucault'nun düşüncesinin önemli bir kısmı da onun özne konusundaki kavrayışıyla ilgilidir. Foucault, öznenin iktidardan bağımsız düşünülemeyeceğini ileri sürer ve bu açıdan hümanist geleneğe meydan okur. Foucault'ya göre bireyi iktidar üretir ve iktidar kendi işleyişini birey vasıtasıyla sürdürür. İktidar bireyleri bastırarak değil onları üreterek ve özgürleştirerek etkinlik kurar. Özgür özne modern iktidarın olmazsa olmazıdır. İktidar bireyleri dışarıdan değil içeriden denetler. Foucault'nun yönetimsellik, biyo iktidar ve mikro iktidar kavramaları bu açıdan önemlidir. Modern dönemde etkin olan disiplinsel iktidar, özellikle benlik ve bedene ilişkin söylemler ve söylemsel pratiklerden oluşur. Disiplinsel iktidarın işleyişinde insan ve toplum bilimleri hayati bir yer tutar. Michel Foucault rejects the view of history that is based on reason, progress, continuity, freedom, universality, objectivity and humanism. He considers every period of history in terms of its peculiar order of knowledge and language. Foucault's concern in history is put forth within the archeological and genealogical framework. On the basis of these methodologies he emphasizes the forms of formation and order, transformations, fragilities, discontinuities and arbitrariness of knowledge and discourses. In this sense, knowledge and truth are analysed not from the view of which realities they represent but from the view of how they are ordered and distributed. A great deal of Foucault's thought, which is considered in this thesis, is concerned with his conception of subject. Foucault insists that subject cannot be thought independent from the power and in this sense he challenges humanist tradition. According to Foucault, individual is produced by power and power the working of the power itself is maintained through individual. Power becomes dominant not suppressing individuals but through producing them and making them free. The free subject is the sine qua non of the modern power. Power controls individuals not from outside but from inside. Foucault's concepts of governmentality, biyo-power and micro-power are significant in this sense. The disciplinary power that is dominant in modern age is constituted by the discourses and discursive practices that are specifically related to body and self. Human and social science have a vital role in the working of the disciplinary power.

Description

Keywords

Michel Foucault, Arkeoloji, İnsanın ölümü

Citation